Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 7 octombrie 2010

După cum bine ştim deja: nu tot ce-i drept e şi moral. Constituţia României este foarte bine scrisă, dar nu cuprinde şi nu are cum să cuprindă toate elementele necesare pentru asigurarea unui trai decent. Dacă e să interpretăm Constituţia, ne-am da cu capul de pereţi. Există multe cărţi special scrise, de interpretare şi lămurire, dar nu este suficient actul normativ constituţional pentru a da un verdict atât de sensibil, cum e în cazul acestei legi a pensiilor.
Ne legăm de art. 16 al Constituţiei, care prevede:

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

Conform acestui articol de lege, am putea spune că da, este constituţional ca peste 20 de ani, cf. prezentei legi ce urmează a fi promulgată, atât bărbaţii cât şi femeile să iasă la pensie la 65 de ani (fiindcă vorbim de egalitate). Dar ceva nu puşcă! Cum poţi gândi aşa, fără o scară de valori, de dificultăţi ale meseriei şi de structura fizică în sine a femeii şi bărbatului!? De asta nu se mai ţine cont?
Dacă legea nu prevede, atunci putem inclusiv să facem o lege prin care, înainte de a egaliza vârsta de pensionare, să inversăm pur şi simplu vârstele: şi anume femeile să se pensioneze la 65 de ani şi bărbaţii la 60. Şi, ţinând cont că preşedintele este bărbat, iar majoritatea deputaţilor şi senatorilor sunt bărbaţi, e foarte posibil ca legea această să treacă în Parlament! E moral? Nu. Dar e constituţional.
Să vedem ce mai presupune Constituţia:

ARTICOLUL 9
Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.

Conform acestui articol, sindicatele sunt constituite legal pentru a APĂRA DREPTURILE şi pentru a PROMOVA INTERESELE membrilor, ceea ce presupune că ele nu stau degeaba, ci îşi exprimă de asemenea opinia cu privire la diferitele legi ce sunt propuse în Parlament, iar dacă sindicatele, care-s alcătuite din mii de oameni, legaţi prin aceeaşi profesie sau doar idee, consideră că anumite legi NU sunt potrivite cu interesele acestor cetăţeni, nu ar trebui să se ţină cont de aceasta? Adica doar câteva sute de voturi să distrugă dorinţele a mii de oameni, care de fapt vor suferi de pe urma respectivei legi?

Să mai citim Constituţia, care prevede că:

ARTICOLUL 22
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Însă indirect, chiar dacă nu direct, ceea ce se întâmplă acum inclusiv cu pensionarii şi nu numai, presupune o tortură mai mult decât fizică, e constantă şi sigură, dureroasă. Mai mult decât atât, că eu iubesc filosofia, nu mă pot abţine să nu dau un exemplu din Blaga, ţinând cont că oamenii rabdă şi încă suportă tot ce li se întâmplă, când de mult trebuiau să fie toţi în stradă: „Toleranţa dusă la maximum e sinucidere”. Ei, ce are Constituţia de zis despre asta?

ARTICOLUL 28
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

Chiar aşa? Hai că nu suntem proşti…

Dacă ar fi să facem o paranteză la ce ne propune dl. vicepreşedinte al Parlamentului European, Laszlo Tokes, iată câteva argumente constituţionale, se ţine cont de ele???

ARTICOLUL 30
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
ARTICOLUL 152
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

Conform prezentelor articole, autonomia maghiarilor este neconstituţională. Vreau să văd ziua în care judecătorii de la Curte vor spune contrariul! (…)

Chiar mă gândeam, dacă în procesul de revizuire s-ar elimina însuşi acest articol (152), ce s-ar întâmpla? … Am putea deveni şi monarhie sau stat federal! Mai mult decât atât, am putea deveni şi dictatură, căci ne-ar lipsi drepturile şi libertăţile…

Ce ne facem cu Constituţia asta? Cum va evolua oare legea pensiilor? Asta e, e constituţională şi nu putem să facem nimic, suntem la mâna preşedintelui …

Read Full Post »