Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iunie 2010

Comunitatea evreilor si JCC Oradea au organizat ieri, 27 Iunie 2010 un spectacol inedit, un concert de hazanut şi cântece israeliene, susţinut de invitaţii lor: Corul cantorilor din Ierusalim, condus de directorul Yair M. Plesser şi dirijat de Cantor Binyamin Glickman, într-o adevărată atmosferă iudaică. La pian, doamna Rita Feldman-Gelfman a lăsat muzica să răsune ca un ecou, lăsându-i pe spectatori într-o emoţie continuă.
Corul a interpretat piese cunoscute precum: Yerushalaym shel zahav, Hine ma tov, Yidishe mame, Havah Nagilah sau Avinu Malkeinu. De asemenea, un moment emoţionant care a întrerupt spectacolul, a fost intervenţia dlui ing. Felix Koppelmann şi a dlui Andrei Seidler, care au prezentat o scrisoare trimisă din partea ministrului de externe israelian, Avigdor Liberman, în care lăuda prestaţia corului şi ne îndemna să ascultăm cu multă plăcere tot ceea ce are el să ne ofere.
De asemenea, domnul Felix Koppelmann l-a invitat pe un reprezentant al Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu” pentru a-i înmâna dlui rabin şef al Debrecinului, Asher Erenfeld, diploma de excelenţă pentru întreaga activitate, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la majorat (la 13 ani, de Bar Mitzva). Rabinul, orădean de loc, a fost şi rabin al Bucureştiului, şi al Oradiei, iar acum al Debrecinului. Acesta a povestit într-un mod înduioşător că porunca ce ne este dată: să respectăm părinţii, trebuie să fie valabilă şi după moartea lor, respectul trebuie să dureze o veşnicie. De asemenea, a afirmat că părinţii lui ar fi fost mândri acum dacă l-ar fi putut vedea în această postură, şi că dacă nu ar fi fost cel de-al Doilea Război Mondial, atunci sala întreagă ar fi fost plină numai cu familia lui. În final, rabinul a mărturisit că doreşte să-şi sărbatorească şi următorii 50 de ani tot la Oradea. Să îi urăm noroc, să trăiască până la 120 de ani, după cum işi urează evreii.
În încheiere, corul şi-a dat examenul cu o piesă în limba română: La mulţi ani, după care aplauzele spectatorilor au răsunat până în Israel, coriştii răsplătindu-i cu cele mai frumoase cântece şi voci. La manifestare au participat invitaţi precum Preasfinţitul Bercea de la Greco Catolici şi parohul Mihai Mârţ, de la Romano Catolici, prezenţa lor dovedind interes şi dorinţă de cunoaştere într-o sfântă înţelegere, binecuvântată de o muzică aparte.

Shalom lekulam ve Toda raba!

Corul Cantorilor din Ierusalim poate fi contactat la adresa: http://www.jcc.org.il

Read Full Post »


“Istoria este cea dintâi carte a neamului”
Nicolae Bălcescu

În peregrinările mele prin fastuosul muzeu al concepţiilor…, am dat de o recent semnalată idee. Conform căreia, Evul Mediu nu este o denumire apărută/impusă ex catedra de cei care au încercat să „sistematizeze” Istoria, ci de elita trăitoare chiar în epoca respectivă. Contemporaneitatea de atunci, considera dezvoltarea socială deficitară, comparativ cu Trecutul.Când societatea a ajuns la o suficientă cunoaştere şi – evident – la o dreaptă interpretare a valorilor incontestabile ale Antichităţii, filosofii, savanţii, inventatorii, creatorii, visătorii şi nu în ultimul rând artiştii, au avut un sentiment acut de frustrare. Cei care au avut acces la comorile înaintaşilor, au început să se întrebe (mai mult sau mai puţin justificat – am fi tentaţi să zicem noi azi, cunoscând incontestabilele valori produse în epocă!): „Ce reprezentăm noi, în comparaţie cu Aristotel, Platon, Socrate? Cine va mai scrie, vreodată, asemenea lui Eschil, Sofocle, Euripide? Cine va mai compune o Eneidă, ori o Odissee? Se va mai naşte un alt Herodot, sau Fidias? Când şi cum se va reînfiinţa o bibliotecă asemenea celei din Alexandria? Pitagora, ca şi toţi ceilalţi savanţi şi gânditori asemenea lui, vor putea fi măcar egalaţi de cei ce trăiesc alături de noi? Unde ne este democraţia, aducătoare de prosperitate şi armonie din epoca lui Pericle?” Iată întrebări (şi cele de mai sus erau departe de a epuiza nici calitatea nici numărul lor…) care măcinau elita intelectuală şi artistică a acelor vremi. Şi care i-au făcut pe cei de atunci să-şi considere dezvoltarea socială ca fiind doar de nivel mediu.
Acest sentiment, devenit un adevărat complex de inferioritate, ca şi de nostalgie-1 faţă de Trecut, nu s-a dovedit a avea numai conotaţii negative. Istoria trăieşte folosind în evoluţie, elementele benefice ca şi pe cele malefice, în aceeaşi măsură. Pentru că ea, Istoria, este arta de a utiliza ştiinţa la descifrarea mesajelor antecesorilor!
Ca atare, cu toate avatarurile caracteristice epocii: anatemizarea, excomunicarea, arderea pe rug a ereticilor (fie ei savanţi, ca Giordano Bruno, ori poporeni!), şi a „vrăjitoarelor”, prigonirea hughenoţilor, Noaptea Sfântului Bartolomeu-2 şi nu chiar în ultimul rând, ispitirea cumpărării de indulgenţe pentru iertarea păcatelor-3, mersul Istoriei nu s-a oprit. Isteria socială, drapată sub faldurile atotcuprinzătoare ale religiei, tradiţiei sau ale „dreptului divin” nu a triumfat decât – cel mult – pentru perioade (socotite istoric!) prea scurte pentru a amprenta evoluţia socială…-4
Aşa cum s-a stabilit ştiinţific în Fizică, Natura are oroare de vid. Ca atare, tendinţa generală este de echilibru. Societatea tinde, indubitabil şi irefutabil, spre armonie! De aceea, în Evul Mediu-5, s-au găsit şi s-au afirmat cu curaj, un Tiho Brahe, un Nicolaus Ccopernicus, un Johannes Kepler… dar „salturile” nu au avut loc numai în astronomie. Ci,de asemenea, în toate domeniile pentru care elita perioadei denumită – şi actualmente – Ev Mediu poseda (aşa cum a dovedit mereu în decursul Istoriei!), cheia cu care a deschis următoarea epocă. În cazul nostru, Renaşterea-6.
Oradea, sâmbătă.26 iunie 2010

Lucian Munteanu

1 Oare unde am mai întâlnit noi acest termen în prezent?!
2 Toate, dar absolut toate, având corespondenţe în epoca modernă: xenofobia, antisemitismul, holocaustul, bolşevismul, fascismul, nazismul, genocidurile, asasinatele politice şi/sau mafiote
3 Acum indulgenţele se numesc voturi, dar conţinutul şi semnificaţia iniţială nu s-au schimbat!
4 Spre ce? ! Urmează să aprecieze, obiectiv, abia generaţiile viitoare…
5 Pe care îl putem extinde – ca semnificaţie – până la noi
6 Ideea unor gânditori protocomunişti, ai secolului al XIX-lea, conform căreia Renaşterea nu ar fi moştenit nimic de la epoca precedentă (a Evului Mediu) este nu doar o eroare de ignorantă interpretare a faptelor dovedite, ci o falsificare flagrantă menită să justifice încercarea de ştergere a valorilor anterioare. „Moarte personalităţilor şi oricăror valori de orice fel, produse sau promovate de acestea…!” Iată adevărata „armonie socială” comunistă !

Read Full Post »

– În fotografie, Noica este naş la nunta părinţilor mei, Iuliana şi Florian Chelu, în 1981.

Constantin Noica este cunoscut ca unul din cei mai mari filosofi pe care i-a dat România, căci Dumnezeu a ştiut să binecuvânteze statul nostru cu minţi luminate la timpul potrivit, spre deosebire de vremurile pe care le trăim acum, iar spre a ne exprima cu Iosif Vulcan (un adevărat manager cultural al vremii sale): „Dă-ne, Doamne, cât mai mulţi oameni de caracter!” – aceeaşi e şi ruga mea acum.
Nae Ionescu sublinează frumos că „întotdeauna tinerii miruiţi cu însemnele talentului au fost atraşi de farmecul poeziei”, dovadă că şi cei mai mari scriitori, pictori sau oameni de ştiinţă au scris poezii (de exemplu Leonardo da Vinci – care a scris un singur sonet pe spatele unei picturi). Din această categorie de oameni iscusiţi face parte şi filosoful Constantin Noica. În perioada liceului, a dovedit armonie şi melodicitate în creaţia lirică, citind din opera sa la conferinţe şi le publica în „Vlăstarul”.
Se observă o adevărată admiraţie a lui Noica pentru creaţia lui Lucian Blaga, respectiv a dedicat o serie de poezii pentru: Radu Sighireanu (poet), Lucian Blaga. Lăsând deoparte evoluţia sa scriitoricească, tendinţa sa spre filosofie era prea evidentă, iar după o întâlnire cu Ion Barbu, Noica a renunţat la poezie în favoarea filosofiei. Mai multe poeme: „Meşterul Manole”, „Pustnic”, „Un liceu model”, „Umana”, Cele trei poeme filosofice pentru S., „Mă închin”. Ceea ce voi da spre citire va fi un sonet, şi anume cel dedicat lui Radu Sighireanu.

Înviere

Mi-e trupul şarpe rupt în două
de legea Ta: şi-a zvîrcolit
chemarea pînă-a asfinţit
durerea a-mpletit cu rouă

coroană de-nroşiri şi spini
pe fruntea rugii mele nouă
c-un singur trup şi lacrimi două
Îmi creşte, sumbru, din ruini

un epitaf de amintiri
– rugina vrerilor de noapte
pierdute-n sure prăfuiri

ca închinarea unei toamne
– Să strig în lespede de şoapte
c-am înviat în Tine, Doamne?

(„Viaţa literară”, an III, nr. 78, 17 martie 1928, p. 2)

Read Full Post »

Azi, 4 Iunie 2010, la Facultatea de Ştiinţe Juridice (Drept) din Oradea, a avut loc un cvadruplu eveniment: lansarea a patru cărţi de specialitate, cărţi impresionante prin bogăţia informaţiilor şi multitudinea de bibliografii utilizate, atât din România, cât şi de peste graniţă. Acest eveniment face parte din conferinţa naţională de 3 zile, desfăşurată cu ocazia celebrării a 230 de ani de la înfiinţarea academiei de drept din Oradea.
Şi-au dat concursul patru autori, avocaţi, procurori şi judecători: Claudia Uşvat, Oana Mihăilă, Carmen Domocoş şi Mircea Ursuţa. Lucrările lor sunt de fapt teze de doctorat, unele fiind chiar la a treia ediţie (M. Ursuţa).
În cadrul evenimentului, au luat cuvântul dl. secretar Sorin Curilă (care a prezentat în mare Universitatea şi a ţinut să felicite autorii), dl. decan Valentin Mirişan, care i-a prezentat pe fiecare dintre ei şi a încântat atmosfera cu câteva glume.
Primul dintre invitaţi a fost dl. Nicolae Cârstea, director al Editurii Universul Juridic, care ne-a povestit despre activitatea desfăşurată în cadrul acestei edituri şi succesul de care se bucură, aducând sute de autori în fiecare an, acesta având în administrare încă două reviste, şi anume ProUniversitaria (o revistă exclusiv pentru spaţiul universitar) şi Neverland, o revistă de literatură. De asemenea, a lansat o nouă idee – cea mai mare bibliotecă juridică online, intitulată: Universul Juridic Magazin (puteţi urmări pe http://www.ujmag.ro), unde studenţii, absolvenţii şi toţi cei preocupaţi pot găsi câte 2500 de titluri de cărţi noi.
În urma ordinii prestabilite de domnul decan, primul autor care şi-a prezentat cartea a fost doamna judecător Claudia Uşvat, cu teza de doctorat intitulată: „Infracţiuni de corupţie în contextul reglementărilor europene”, carte ce cuprinde 3 părţi: 1. Fenomenul corupţiei în plan european şi intern, 2. Descrierea detaliată a infracţiunilor de corupţie din Codul Penal, respectiv 3. Infracţiunile din legea 78/2000. Cartea sa a fost lăudată în mod special şi de dl. decan Valentin Mirişan, care nu a uitat să precizeze că dumneaei este creatoare şi de alt gen de scrieri, nu doar juridice (autoarea fiind atât poetă, cât şi prozatoare, sub pseudonimul Diana Crisia).
Următoarea în lista prezentărilor a fost doamna Oana Mihăilă, care ne-a prezentat monografia „Adopţia”, unde prezintă subiectul sub toate formele lui, atât în stat cât şi în străinătate, analizând şi condiţiile pe care trebuie să le aibe un cuplu pentru a adopta un copil. În acest context, prof. univ. dr. Romulus Gidro (prof. de drept roman la Cluj) a ţinut să precizeze un aspect delicat al adopţiei, specificând o măsură riguroasă ce trebuie luată în vedere cu privire la cuplurile de homosexuali. De asemenea, dr. Gidro a precizat public că nu-l deranjează cu nimic problemele personale şi orientările sexuale ale nimănui, dar căsătoria între aceste cupluri este absolut intolerabilă, fapt ce ar duce la un nou drept: acela de a adopta copii; aici a ţinut să precizeze riscurile şi consecinţele unei astfel de posibilităţi (dereglări psihice şi sociale vizibile şi marcante la copiii adoptaţi de astfel de cupluri homosexuale sau lesbiene).
Următoarea carte prezentată a fost cea a avocatului Mircea Ursuţa, aflată la a treia ediţie: „Procedura contravenţională”, carte la care trebuie precizat faptul că este printre primele care abordează acest subiect delicat şi vast. În mod special se ocupă şi de contravenţiile rutiere, de care ne lovim cei mai mulţi dintre noi. Aici a făcut şi o glumă simpatică, cu privire la faptul că dacă eşti în maşină cu soţia (sau cu rude până la gradul III), este mai greu să-ţi dovedeşti nevinovăţia decât…dacă ai fi cu amanta! 🙂 Cartea lui Mircea Ursuţa a fost criticată în mod constructiv de prof. Cristian Clipa din Timişoara.
Ultima prezentare i-a aparţinut doamnei procuror Carmen Domocoş, care a fost o doamnă simpatică, sensibilă şi emotivă (caracteristici mai puţin întâlnite la un procuror), dar tocmai această naturaleţe a lăsat o impresie foarte bună, mai ales că din punct de vedere profesional a dovedit o muncă incomensurabilă, prezentând de asemenea un subiect delicat şi nu prea întâlnit în practică, în speţe, şi anume: „Fapta omisivă şi incriminarea ei în legea penală”. În ce priveşte această infracţiune „pasivă”, cartea prezintă tragerea la răspundere a unui om care n-a acţionat, deşi ar fi putut acţiona, într-o situaţie anumită. Deşi criticii au fost sceptici că ea va reuşi ocupa sute de pagini cum e necesar pentru o teză de doctorat, cu un subiect foarte puţin tratat şi mai puţin judecat, Carmen Domocoş s-a prezentat minunat, cu un număr impresionant de bibliografii, peste o sută.
În final, dl. Valentin Mirişan a ţinut să laude pe toţi autorii, invitând pe toată lumea să vină să ceară autografe de la aceştia. La eveniment au participat avocaţi, profesori, studenţi şi alte categorii de oameni. Ţinând cont că această cunoaştere a dreptului este un adevărat bagaj de cunoştinţe utile pentru om în viaţa social-politică şi juridică, voi incheia cu un citat din Pirkei Avot (Învăţăturile părinţilor – la evrei): „Trebuie să cunoşti legea pentru a putea răspunde necredinciosului!”

Read Full Post »

Prietenii noştri magicieni ne pregătesc o nouă surpriză: tânărul iluzionist Eduard Maliţa, alături de Bianca Oniţa şi Todini, va prezenta un adevărat show de magie, lăsând în inima spectatorilor numai încantare şi uimire.

Spectacolul va avea loc la Teatrul de Stat pentru copii şi tineret „Arcadia”, în data de 7 iunie 2010, ora 18:00.
Biletele se găsesc şi la casa de bilete de la Teatrul Arcadia – preţ bilet: 10 RON

Rezervari la tel: 0742230682
DETALII PE: http://www.malitaeduard.ro/perfect-magic-show/

Parteneri media: Vin si eu.ro, Adevărul, Bihoreanul, Jurnalul Bihorean, TVS, Crişana, Bihor Online, Radio Transilvania şi Şapte seri.

Read Full Post »